top of page

Nema pobednika, ako nema fer pravila.

Svojim potpisom podržite peticiju i inicijativu za poštovanje Ustava i zakona tokom izbornog procesa u Republici Srbiji.

Mi, dole potpisani građani i građanke, tražimo od predsednika Aleksandra Vučića da se uzdrži od učešća u izbornoj kampanji za izbore na kojima formalno nije kandidat.

 

Njegovo učešće kao nosioca liste, kao i učešće u funkcionerskoj kampanjii, predstavlja kršenje temeljnih principa demokratije, fer i slobodnog izbornog procesa, kao i sukob interesa i zloupotrebu državnih resursa.

Naš zahtev je zasnovan na:

  1. Ustavnoj zabrani sukoba interesa: Zakon o sprečavanju korupcije jasno navodi da javni funkcioneri moraju da razdvoje svoje službene dužnosti od političkih aktivnosti. Aktivno učešće predsednika u izbornom procesu i kampanji, kao i promovisanje određene političke stranke predstavlja kršenje ovog zakona, čime se narušava integritet izbornog procesa.

  2. Ustavnoj obavezi predsednika da izražava nacionalno jedinstvo: Učešće predsednika u političkoj kampanji, kada nije kandidat, dovodi u pitanje ustavni princip da predsednik treba da izražava jedinstvo zemlje, a ne da se angažuje u partijskim aktivnostima koje mogu dovesti do dalje polarizacije društva.

  3. Zabrani zloupotrebe državnih resursa: Korišćenje državnih sredstava, uključujući medije i javne skupove, za promociju političkih stranaka od strane predsednika, predstavlja neopravdanu prednost i potencijalnu zloupotrebu resursa koji pripadaju svim ljudima koji žive u Srbiji.

  4. Obavezi sprovođenja preporuka međunarodnih posmatračkih misija: Izveštaji i preporuke međunarodnih posmatračkih misija, kao što je ODIHR, naglašavaju potrebu za jasnim razdvajanjem službenih funkcija od kampanjskih aktivnosti i ukazuju na potrebu za promenom zakona u ovoj oblasti i efikasnim mehanizmima sprovođenja zakona koji regulišu izborne procese.

Stoga pozivamo predsednika Aleksandra Vučića da ne učestvuje u kampanji i izbornim aktivnostima, kako bi se osiguralo poštovanje zakona i principa koji su temelj demokratskog društva.

 

Takođe, pozivamo relevantne institucije da preduzmu korake u cilju obezbeđivanja fer i transparentnog izbornog procesa, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

Ukoliko želite da potpišete peticiju, kliknite na dugme Potpisujem:

Koje su još preporuke posmatračkih misija nakon izbora?

Slobodni mediji i nezavisni javni servisi RTS i RTV

Informisano glasanje bez pritiska

Transparentno finansiranje političkih kampanja

Ažuriran birački spisak

Odvojenost državnih od stranačkih resursa

bottom of page