top of page

Postupak odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike

Građani i građanke koji podržavaju kampanju FERKA traže od narodnih poslanika Skupštine Republike Srbije da predlože pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja povrede Ustava od strane predsednika. 

Pravnici koji su podržali kampanju FERKA pružaju pravnu podršku u kreiranju potrebnih dokumenata i argumentacije za inicijativu.

Dokument predloga je dostupan ovde.
Podrška predloga od strane poslanika kreće od četvrtka 09. maja, od 12.30h. 

(čl. 93-98. Zakona o Ustavnom sudu)
Postupak pokreće Narodna skupština i to na predlog najmanje jedne trećine narodnih poslanika, a Ustavni sud mora, da po pokrenutom postupku, najkasnije u roku od 45 dana, da odluči o postojanju povrede Ustava.


U nastavku je lista svih poslanika aktuelnog saziva Skupštine Srbije, sa informacijom da li su pristali da podrže predlog za pokretanje postupka. Ukoliko stoji NE, poslanik/ca se još nije javio/la sa informacijom da li podržava predlog. 

Poslanici koji žele da podrže predlog javljaju se na email ferka@gradjanske.org.

 fair and free elections in Serbia, neon colors, no letters, use ballots.jpg

Narodni poslanici
Skupštine Republike Srbije koji podržavaju inicijativu kampanje FERKA

Izaberite polje da biste videli ko je od poslanika podržao peticiju:
Ukoliko želite da lakše vidite čiji poslanici su podržali inicijativu, izaberite političku opciju koja vas zanima:
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

ALEKSIĆ MIROSLAV

Narodni pokret Srbije

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

DRAGAN NINKOVIĆ

Novo lice Srbije

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

IVANOVIĆ ALEKSANDAR

Narodni pokret Srbije

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

JEKIĆ DALIBOR

SSP

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

CVEJIĆ prof. dr SLOBODAN

SRCE

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

ERAKOVIĆ ANA

Narodni pokret Srbije

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

JAKOVLjEVIĆ dr ANA

Narodni pokret Srbije

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

JERINIĆ JELENA

Zeleno-levi front

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

DINIĆ RASTISLAV

Zeleno-levi front

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

GRBOVIĆ PAVLE

Pokret slobodnih građana

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

JANjIĆ STEFAN

SRCE

podrška:

Podrška: DA
election ballot being put in to the election box, neon colors, .jpg

JONIĆ DRAGAN

Ekološki ustanak

podrška:

Podrška: DA
bottom of page